Rybník Šeberák
Sem vložte podnadpis

Počátkem července 1933 bylo otevřeno koupaliště na rybníku Šeberák, které zřídil majitel zdejšího velkostatku Ing. Karel Krob. 

Kauza výstavby plovoucích domů na hladině Šeberáku

26.1. 2017 Usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy bylo rozhodnuto o úplatném nabytí rybníků Šeberák a Olšanský od společnosti Ogopogo a.s. za cenu 50.236.000,- Kč.

Tímto vyvrcholila dlouholetá snaha našeho spolku o záchranu rybníka Šeberák. Jsme přesvědčeni, že o tento majetek hl. m. Prahy ve správě Lesy Praha bude lépe postaráno, než za vlastnictví soukromé společnosti, která jej chtěla využít pouze pro své developerské aktivity a omezit tak jeho využití pro všechny občany Kunratic. 

Náš spolek děkuje všem, kteří nás po mnoho let podporovali a pomáhali zabránit developerskému projektu na rybníku Šeberák. Zejména bychom chtěli poděkovat za velmi dobrou spolupráci zástupcům MČ Kunratice . Jmenovitě paní starostce Lence Alinčové a místostarostovi Ivanu Hýžovi, kteří se velkou měrou zasloužili o získání rybníků zpět.

Nyná se otvírá nový prostor pro revitalizaci rybníků ale už v obecném zájmu, občanů Kunratic.

Bydeme Vás nadále informovat o dění kolem této důležité dominanty naší obce.

Výkonný výbor OSPK

Současný majitel rybníku Šeberák společnost Ogopogo se celou dobu snaží rybník zastavět plovoucími objekty k bydlení (např. viz. Česká televize - Luxusní hausboty a zelen) a zároveň jej částečně oplotit a znepřístupnit veřejnosti.

V roce 2014 jej dokonce několikráte v rozporu s předpisy a udělenými vyjímkami odboru Životního prostředí Magistrátu Hl. Prahy  vypustil a tím došlo úhynu vodních živočichů. 

Protože je kauza stále živá a za dobu jejího trvání se mohla stát nepřehlednou, najdete níže souhrnný materiál, který celou kauzu popisuje chronologicky až do současnosti pro lepší orientaci.

Vaše náměty, postřehy nebo jen vyjádření podpory můžete napsat níže: