Výstavba polyfunkčního domu v centru Kunratic

19.10.2016

V těchto dnech zahajuje stavební odbor městské částí Praha 4 další řízení ke stavbě Polyfunkční objekt v ulici K Libuši, Praha 4-Kunratice, na pozemku parc. č. 365/1a parc. č. 364, k. ú. Kunratice.

Náš spolek se přihlásil k účasti na stavebním řízení, neboť se jedná o významnou stavbu v centru Kunratic, která zasáhne do života kunratickým občanům. 

Objekt bude vystavěn v prostoru mezi radnicí MČ Kunratice a kunratickým kostelem. Bude navazovat na parkové prostranství po demolici staré zástavby.

Budeme sledovat připravovanou výstavbu a její případný vliv na životní prostředí centra Kunratic.

V nedávne době jsme se seznámili s již probíhajícím stavebním řízením Komunikace a zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 364, 362, 365/1, 2385. 

Po seznámení se s podklady tohoto řízení jsme neshledali důvod k připomínkování neboť se neplánuje nepřiměřené zasahování do životního prostředí. 

Více detailů o připravované stavbě naleznete ZDE