Rybníky Šeberák a Olšanský zpět do majetku hl.m. Prahy

11.12.2016

17.10.2018 Aktuální plány s rybníky

Před lety zachráněný ze spárů developerů díky občanskému sdružení. Nyní se připravují veliké změny. 

Na 25.10.2018  je naplánovaný výlov rybníku a poté se nádrž postupně vypustí. V roce 2019 se bude rybník revitalizovat. Šeberák čeká odbahnění a následná rekonstrukce.

Stejnou úpravou projde i nedaleký Olšanský rybník, místním známý jako "Olšaňák". Koho by výlovy pražských rybníků zajímaly více, může se informovat na webu Pražská příroda, nebo u Lesy hl. m.

30.1.2018 Článek MfDNES z 30.1.2018 

Z rybníka mizí bahno, z jeho břehů skládky

"Hromady bahna i odpadků hyzdí Olšanský rybník a jeho okolí. To se záhy změní. A nejde o jedinou vodní nádrž, kterou čeká očista."  celý článek si můžete přečíst zde.

26.1. 2017 Usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy bylo rozhodnuto o úplatném nabytí rybníků Šeberák a Olšanský od společnosti Ogopogo a.s. za cenu 50.236.000,- Kč

Tímto vyvrcholila dlouholetá snaha našeho spolku o záchranu rybníka Šeberák. Jsme přesvědčeni, že o tento majetek hl. m. Prahy ve správě Lesy Praha bude lépe postaráno, než za vlastnictví soukromé společnosti, která jej chtěla využít pouze pro své developerské aktivity a omezit tak jeho využití pro všechny občany Kunratic.

V případě zájmu je možné si prohlédnout výsledky hlasování zastupitelů a také usnesení samotné:

6.1.2017 Na 42. jednání Rady hl.m. Prahy,byl projednávaný bod přerušen, dokud jej neprojedná Výbor pro životní prostředí infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP (zastupitelstva hl. m. Prahy ).
Schválené usnesení 43. jednání Rady HMP ze dne 20.12.2O16, tisk č. 24034,str. 1, č. usnesení 3214. Bude tedy předloženo zastupitestvu hl. m. Prahy (ZHMP). Budeme sledovat, kdy bude na programu ZHMP.

11.12.2016 Na říjnovém zasedání majetkové komise hl. m. Prahy bylo schváleno, že od obchodní společnosti OGOPOGO a.s. odkoupí hl. m. Praha rybník Šeberák a také Olšanský rybník. 

Materiál je připravený pro jednání Rady hl. m. Prahy (materiál bude projednáván 13.prosince 2016, 42. jednání Rady HMP, bod 25, tisk č. 24034) i zastupitelstva hl. m. Prahy. Výsledky hlasování zastupitelstva hl. m. Prahy o kunratických rybnících by měly být známy nejpozději v lednu 2017. Doufáme, že oba rybníky bude nakonec spravovat organizace Lesy Praha a.s., která již spravuje celé povodí kunratického potoka. 

Tato organizace zřizovaná hlavním městem Prahou bude jistě lepší hospodář, než dosavadní obchodní společnost.