Výstavba polyfunkčního domu v ulici Netolická

07.11.2016

15.12.2016 Po prostudování dokumentace, seznámení se se situací a diskuzi s investorem i občany, kteří jsou dotčení tímto záměrem náš spolek podal k tomuto návrhu námitky. Námitky budou posuzovány v probíhajícím řízení.  O výsledcích budeme infomovat.

7.11.2016 Náš spolek se přihlásil jako účastník společného územního a stavebního řízení na změnu stavby rodinného domu v ul. Netolická 315/17 související se změnou užívání z původně rodinného domu o 2 bytových jednotkách, nově na bytový dům o 10 bytových jednotkách v I.NP, 2. NP a 3. NP a 3 nebytových prostorech nazvaných "studia" pro prádelnu a fitness v 1.NP a pro shromáždění splečenství vlastníků jednotek ve 3.NP a obsahující přístavbu a stavební úpravu, zpevněné plochy s 9 parkovacími stáními na pozemku parc. č. 1769, 1770/1 v Katastrálním území Kunratice.

Další, detailnější informace budeme postupně doplňovat.

V případě zájmu, nám můžete zaslat podněty a připomínky k projednávanému záměru: