Měření kvality povrchových vod

05.10.2016

Na poslední členské schůzi spolku byl učiněn návrh aby OSPK nechalo zmapovat a prověřit kvalitu povrchových vod v Kunraticích. 

V srpnu provedla odborná firma odběry přitékajících vod do rybníka Šeberák ( Kunratická spojka - Vestecký potok, Kunratický potok - K Šeberáku ), dále vypouštěcí místo pod rybníkem Šeberák, můstek Kunratického potoka při ul. Dřevnická, před Hornomlýnským rybníkem a nakonec byly odebrány vzorky u Dolnomlýnského rybníka. 

Odebrané vzorky byly testovány dle ČSN 75 7221 - klasifikace povrchových vod. Vyhodnocení vzorků ukázalo, že kvalita vody v testovaných místech tuto normu splňuje. V následujícím období se OSPK, mimo jiné aktivity, zaměří i na vyústění odpadních vod podél Kunratického potoka , kde byly naměřeny vyšší hodnoty, které mohou být způsobeny vypouštěním septiků z některých rodinných domů. Na tuto oblast se v budoucnu zaměříme.

Podrobné výsledky měření si můžete stáhnout zde: