Kácení dřevin v ul. Na Knížce

06.03.2017

Zaznamenali jsme rozsáhlé kácení dřevin v ul. Na Knížce v Horních Kunraticích. Dotčený pozemek o rozloze 2.759m2 byl téměř celý vykácen v období února 2017. 

Parcela se od července 2016 nachází v soukromých rukách po té, co byla odprodána Ministerstvem obrany ČR.

Nový vlastník byl výslovně upozorněn v kupní smlouvě, že na pozemek zasahuje ochranné pásmo lesa podle zákona č. 289/1995 Sb. a je součástí celoměstského systému zeleně. Rovněž byl upozorněn, že se na pozemku nacházejí vodní prameny a přítoky Kunratického potoka ve vlastnictví či správě třetích osob! Ty jsou obhospodařovány příspěvkovou organizací Lesy hl. m. Praha. 

Náš spolek podal podnět k prošetření k České Inspekci Životního prostředí zda nedošlo k porušení zákona nebo příslušného předpisu orgánů, které mají tuto problematiku a lokalitu v gesci.

O dalším vývoji budeme na našich stránkách informovat. 

Parcela č. 1109/1 je vedena v katastru jako druh pozemku: Ostatní plocha, jiná plocha. V Územním plánu Hl. města Prahy je označena:ZMK (zeleň městská a krajinná). 

Zajímavostí je, že na tomto pozemku se nachází několik pramenů vtékajících do Kunratického potoka a v těsné blízkosti je také Krellova studánka z r. 1906, kterou vloni opravil ing. arch. Adam Vízek.Více informací  o studánkách ZDE.