Kunratická Bažantnice

Aktuality z Bažantnice

Úklid cest v Bažantnici

Lesy hl. m. Prahy provedly  úklid cest protínající Bažantnici. Náš spolek si pochvaluje dlouhodobou spolupráci s Lesy hl. m. Prahy

26.11.2018

Doplnění odpadkových košů

Na základě dopisu, který jsme zaslali na Lesy hl. m. Prahy, nám bylo tamním ředitelem přislíbeno dodání dalších 5ks košů, které se budou vyvážet 2x týdně. Děkujeme!

27.7.2016

Občanský spolek Pro Kunratice se již 9 let zasazuje o ochranu Bažantnice před pokusy stavebníků postupně zastavět okraje Bažantnice. O toto území se staráme a pečujeme v úzké spolupráci s Lesy Hl. m. Prahy, kteří mají tento majetek HLMP ve správě.

Základní údaje

  • Rozloha: 11,3 ha
  • Rozloha nelesních ploch (louky, cesty): 0,51 ha
  • Katastrální území: Kunratice
  • Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, smrk ztepilý, habr obecný, jasan ztepilý (probíhá zde odstraňování nepůvodních akátů a dubů červených) Převažující věk lesích porostů: 80-180 let, je zde již i mnoho mladých porostů 
  • Zajímavosti: Současný les je původní bažantnicí, patřící k nedalekému zámku. V současnosti se jedná o silně zarostlé území s mnoha vzrostlými starými stromy, z nichž několik dubů je chráněno jako památné stromy. Lesem prochází dvě diagonální cesty, v místě jejich křížení je malé dětské hřiště.
Bažantnice z ptačí perspektivy
Bažantnice z ptačí perspektivy


Vaše náměty, postřehy nebo jen vyjádření podpory můžete napsat níže: