Kunratická Bažantnice
Sem vložte podnadpis

Aktuality z Bažantnice

Doplnění odpadkových košů

Na základě dopisu, který jsme zaslali na Lesy hl. m. Prahy, nám bylo tamním ředitelem přislíbeno dodání dalších 5ks košů, které se budou vyvážet 2x týdně. Děkujeme!

27.7.2016

Současný les je původní bažantnicí, patřící k nedalekému zámku. V současnosti se jedná o silně zarostlé území s mnoha vzrostlými starými stromy, z nichž několik dubů je chráněno jako památné stromy. Lesem prochází dvě diagonální cesty, v místě jejich křížení je malé dětské hřiště.

Bažantnice z ptačí perspektivy
Bažantnice z ptačí perspektivy


Vaše náměty, postřehy nebo jen vyjádření podpory můžete napsat níže: