Aktivity spolku

Od založení v r. 2009 se spolek vyjadřoval, zúčastňoval a jednal v řadě různých územních i stavebních řízení jako např.:

 • rybník Šeberák a Olšanský rybník - zajištění ochrany chráněných živočichů 
 • rezidence "Zelený svět" Atalanta - pozastaveno na základě připomínek
 • čistička Vestec a rozšíření její kapacity a zabezpečení proti úniku znečištěné vody - realizováno
 • záměr firmy OgoPogo - vybudování kanalizační přípojky a přípojky k vodovodní síti k přístavišti na rybníku Šeberák, které chtěla firma na Šeberáku vybudovat - zabráněno
 • obora Bažantnice jako národní kulturní památka - jednáno s přísl. institucemi (je i nadále národní kulturní památkou)
 • rozsah zeleně v areálu restaurace Na Šeberáku - viz stávající stav (rozsah byl ve velké míře zachován)
 • areál Auto Jarov - Kunratice - požadavek na vybudování bezpečného chodníku podle areálu ul. Vídeňská - realizováno, chodník vybudován
 • stavba rodinného domu na pozemku parcely č. 2466/4 - navrženo jako vícepatrový dům s několika byty - nerealizováno,
 • požadavek firmy OgoPogo (majitel rybníka Šeberák) na jeho odbahnění - jednání s MŽP a MHMP - výsledek je rozhodnutí přísl. institucí, aby majitel postupoval v této věci dle přísl. vodního zákona (zákon stanoví, že vypuštění vodního díla - rybníka - za účelem jeho odbahnění je možné 1 x za 6 let)
 • vybudování nákupního obchodní centra Kunratice - požadavek na zachování tzv. mokřadu - bylo rozhodnuto jeho zachování
 • kácení dřevin na pozemku parc. č. 2466/4 - zdůvodnění majitele pozemku: záměr vybudovat na pozemku rodinný dům - nesouhlas do doby, než majitel pozemku získá stavební povolení k výstavbě rodin. domu
 • výstavba "polyfunkčního domu" při ul. K Libuši - spolek je účastníkem stavebního řízení
 • spolek je pravidelně informován o zahajovaných správních řízení podle § 70, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (každoročně od r. 2009)
 • dopravní obslužnost Kunratic - jízdní řády autobusů č. 193, 203, 165 - jednání s firmou ROPID a MČ Kunratice viz. dopravní situace říjen 2016 - zajištěno zajíždění bus 203 do zastávky Koleje Jižní město
 • účast zástupce spolku na jednání některých odborných komisí a veřejných zasedání zastupitelstva MČ Praha - Kunratice

Další informace o probíhajících aktivitách s více detaily naleznete na našem Blogu.