Pro Kunratice
 Zachovejme jedinečný ráz Kunratic pro další generace

Náš spolek se přihlásil jako účastník společného územního a stavebního řízení na změnu stavby rodinného domu v ul. Netolická 315/17 související se změnou užívání z původně rodinného domu o 2 bytových jednotkách, nově na bytový dům o 10 bytových jednotkách v I.NP, 2. NP a 3. NP a 3 nebytových prostorech nazvaných "studia" pro prádelnu a fitness v...

V těchto dnech zahajuje stavební odbor městské částí Praha 4 další řízení ke stavbě Polyfunkční objekt v ulici K Libuši, Praha 4-Kunratice, na pozemku parc. č. 365/1a parc. č. 364, k. ú. Kunratice.

Na poslední členské schůzi spolku byl učiněn návrh aby OSPK nechalo zmapovat a prověřit kvalitu povrchových vod v Kunraticích.