Pro Kunratice
 Zachovejme jedinečný ráz Kunratic pro další generace

15.12.2016 Po prostudování dokumentace, seznámení se se situací a diskuzi s investorem i občany, kteří jsou dotčení tímto záměrem náš spolek podal k tomuto návrhu námitky. Námitky budou posuzovány v probíhajícím řízení. O výsledcích budeme infomovat.

V těchto dnech zahajuje stavební odbor městské částí Praha 4 další řízení ke stavbě Polyfunkční objekt v ulici K Libuši, Praha 4-Kunratice, na pozemku parc. č. 365/1a parc. č. 364, k. ú. Kunratice.

Na poslední členské schůzi spolku byl učiněn návrh aby OSPK nechalo zmapovat a prověřit kvalitu povrchových vod v Kunraticích.