Pro Kunratice
 Zachovejme jedinečný ráz Kunratic pro další generace

6.1.2017 Na 42. jednání Rady hl.m. Prahy,byl projednávaný bod přerušen, dokud jej neprojedná Výbor pro životní prostředí infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP (zastupitelstva hl. m. Prahy ).
Schválené usnesení 43. jednání Rady HMP ze dne 20.12.2O16, tisk č. 24034,str. 1, č. usnesení 3214. Bude tedy předloženo zastupitestvu hl. m. Prahy (ZHMP)....

Náš spolek se přihlásil jako účastník společného územního a stavebního řízení na změnu stavby rodinného domu v ul. Netolická 315/17 související se změnou užívání z původně rodinného domu o 2 bytových jednotkách, nově na bytový dům o 10 bytových jednotkách v I.NP, 2. NP a 3. NP a 3 nebytových prostorech nazvaných "studia" pro prádelnu a fitness v...

V těchto dnech zahajuje stavební odbor městské částí Praha 4 další řízení ke stavbě Polyfunkční objekt v ulici K Libuši, Praha 4-Kunratice, na pozemku parc. č. 365/1a parc. č. 364, k. ú. Kunratice.

Na poslední členské schůzi spolku byl učiněn návrh aby OSPK nechalo zmapovat a prověřit kvalitu povrchových vod v Kunraticích.